Cranio

Verbinding vanuit het lijf
In de cranio behandel je geen symptomen en klachten, maar je verbindt je met de hele mens. Een ziekte vraagt niet alleen om een medische behandeling of het wegnemen van een klacht. Door te luisteren naar wat een symptoom eigenlijk te vertellen heeft, door te werken met de eigen wijsheid van het lichaam, kun je op een diep niveau met mensen en klachten werken. Door cranio leren mensen zichzelf weer te voelen en komen dan in contact met wie ze in wezen zijn.

Aanraken
Aanraken is dan werkelijk aanraken geworden. In de cranio raak je mensen aan. Het is subtiel lijfwerk wat diep doorwerkt in de menselijke fascie, ook wel bindweefsel genoemd. In de cranio noemen we deze manier van aanraken: versmelten met het weefsel.

Het craniosacraal systeem is een deelsysteem van ons lichaam wat bestaat uit de bottige structuren van ons hoofd (cranium) en ons heiligbeen (sacrum) en het membraansysteem wat deze structuren verbindt: de dura (hersen- en ruggenmergvliezen). Hier bevindt zich je centrale zenuwstelsel met liquor (hersenvocht). De dura maakt deel uit van het geheel aan fasciën (bindweefsel) dat een heel uitgebreid netwerk vormt van structuren door je hele lijf die andere structuren zoals organen, spieren, botten, zenuwen verbinden, scheiden, ondersteunen, ophangen, vasthechten.

In overleg met de cliënt pas ik cranio regelmatig  toe tijdens de coaching.

Heb je interesse?
Neem dan contact met me op:

tel: 06 4122 6792
E-mail: info@abzb.nl

(tekst Upledger insitituut Nederland)